O PP pide ao Goberno que aplique o IVE do 4% aos produtos pesqueiros

a214c1c304ae928a023249e871bbbf22.jpeg

PP de Lugo | 2021-04-27

O voceiro de Pesca do GPP no Congreso dos Deputados, Joaquín García Díez, vén de rexistrar unha nova iniciativa para que o Goberno adopte medidas para promover o consumo de produtos pesqueiros sostibles e saudables. Joaquín García lembra que as manufacturas de pesca son esenciais nas dietas equilibradas, ao tempo que insiste no contexto social e económico de moitas poboacións do noso país.

 

O voceiro popular lembra que xa se presentaron diferentes iniciativas a favor de atender as demandas do sector, entre as que se atopan as campañas necesarias para promover o consumo de marisco e acuicultura, pero que, non obstante, este uso en España caeu entre 2015 e 2019 desde 25,9 kg. A 22,5 kg. por persoa e ano.

 

Por outra banda, e segundo datos do sector, durante esta pandemia a inxerencia de peixe aumentou máis dun 8%, especialmente nos conxelados, mariscos, moluscos e crustáceos cocidos. Para a portavoz popular é moi importante continuar e intensificar os programas de promoción do consumo de produtos da pesca, tanto nos colexios como en toda a poboación en xeral, como, por exemplo, vén facendo a Xunta de Galicia con notable éxito.

 

Joaquín García expón que hai moito tempo que toda a cadea mar-industria reclamou un IVE superreducido do 4% para o peixe como produto básico, ao que, recentemente, se engadiu a resolución Do mar á mesa aprobada polo Parlamento Europeo, que, sobre as taxas do IVE, se prevé o uso da tributación indirecta para promover o consumo de produtos alimenticios sostible e saudable. Neste senso, pide aos Estados membros que utilicen os instrumentos existentes ao respecto, como o tipo reducido de dito imposto.

 

Por outra banda, na iniciativa presentada polo portavoz popular ponse en dúbida a aplicación do sistema de etiquetaxe coñecido como Nutriscore, como fixo recentemente a Comisión de Pesca do Parlamento Europeo, debido ás moitas dúbidas que está a xerar entre os consumidores. Deste xeito, na Proposta non de lei presentada apóstase por unha etiquetaxe baseada en datos científicos avalados por unha verificación rigorosa e independente, que proporciona información exhaustiva ao consumidor, sen inducir a erro nin influír nas decisións de compra.

 
Contido da proposta
Por todas estas razóns, o GPP rexistrou para o debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación unha Proposta non de lei que insta ao Goberno a:

 
1.- Aplicar, en consonancia coa fiscalidade doutros Estados da Unión Europea, un tipo de IVE superreducido do 4% aos produtos pesqueiros, xa que se consideran básicos ou esenciais, demostrándose a súa contribución a unha dieta sá.

 
2.- Continuar e intensificar, en colaboración coas comunidades autónomas, os programas de fomento do consumo de produtos da pesca, tanto nos colexios como en toda a poboación en xeral.

 
3.- Implantar un sistema de etiquetaxe único e harmonizado en toda a Unión Europea que non prexudique os produtos do mar e da acuicultura, absténdose de emprender accións unilaterais á marxe da harmonización da Comisión Europea.